Joomla! Logo

Refstad borettslag

Refstad borettslags nettsider er ikke lenger tilgjengelige. Du kan sende e-post til styret på denne adressen: refstadbrl AT gmail DOT com Det finnes også en Facebook-gruppe for borettslaget.